Nárůst cen energií až od desítky procent – takový je výsledek návrhu ERÚ na rok 2024

web (11)

Už od příštího roku čekají odběratele v ČR výrazné nárůsty cen energií. Vyplývá to ze zpráv od Energetického regulačního úřadu, který má na starosti vyměřování výše tzv. regulované složky energií. Právě tato část ceny bude zodpovědná za zmiňované navýšení, v případě elektřiny jde o 65.7 %. U plynu je nárůst ceny mírnější, i když stále vysoký, konkrétně jde o 38,8 %. V tomto článku se na chystané změny v cenách energií podíváme blíže, zmíníme také další užitečné informace a novinky ze světa energetického trhu v ČR.

Jaké změny přináší nový návrh ERÚ?

Základní změnou je tedy nová výše regulované části cen energií. V případě elektřiny došlo k jejímu navýšení o 65,7 %, v případě plynu potom o 38,8 %. V praktických číslech jde o navýšení ceny za 1 MWH zhruba o 1400 Kč. Pro průměrnou domácnost se tak roční vyúčtování prodraží o několik tisíc korun. V případě větších odběratelů potom o ještě více.

Druhá část ceny za energie, která není regulovaná, bude naopak nižší. To se ale u velké části odběratelů nemusí vůbec projevit. Mnoho domácností, SVJ a komerčních odběratelů má tuto část ceny zafixovanou na vyšší úrovni, například z roku 2021 či 2022. V takovém případě zůstane cena stále vysoká, oproti ceně tržní, která naopak poklesla. Paradoxně se tak budou mít lépe ti, kteří nevsadili na zafixování cen.

Návod na porozumění cenám elektřiny

Při rozhodování o dodavateli energie a výběru tarifů je velmi důležité porozumět fungování energetického trhu v ČR. Nejdůležitější informací je to, z čeho se skládá výsledná cena elektřiny či plynu a kdo má na ni vliv. Základní rozdělení je na dvě části:

  1. Výše zmíněná regulovaná složka – její výši určuje ERÚ, najdete v ní zejména poplatek za distribuci, ale i další složky, o kterých promluvíme dále v článku. Představuje menší část výsledné ceny.
  1. Neregulovaná složka, v případě elektřiny zvaná silová – tato část ceny energií se odvíjí od smlouvy, kterou má odběratel s konkrétním dodavatelem. Stát do ní nezasahuje, závisí tedy výrazně na cenách elektřiny na evropské burze.

Samotná smlouva pak obvykle využívá dvě možnosti určování ceny. Odběratel může mít pevnou cenu za měsíc, určovanou podle různých kritérií. Případně může platit za konkrétní množství odebraných MWh. Důležitá je také možnost zafixovat cenu na delší období dopředu, aby se tak na ni neprojevovaly výkyvy cen na burze. Jak je vidět na momentální situaci, i tato možnost nemusí být vždy výhodná, pokud se ceny vyvíjí příznivě.

Z čeho se skládá regulovaná složka ceny elektřiny?

Jak bylo zmíněno, regulovaná složka ceny elektřiny má hned několik částí. Na základě vývoje nákladů distributorů a politických rozhodnutí pak ERÚ určuje celkovou výši regulované složky ceny. Z čeho se tedy regulovaná složka ceny skládá:

  • Cena za zajištění distribuce elektřiny – tato část je využívána na provozní náklady rozvodných sítí v České republice. Jde tedy zejména o údržbu rozvoden, trafostanic a samotného vedení. Opět se dělí na dvě části.

Cenu za příkon, která se udává v Kč/měsíc, nebo v Kč/A/měsíc. Ta závisí na proudové hodnotě vašeho jističe. Čím vyšší je, tím náročnější spotřebiče můžete využívat. Tato část ceny za distribuci je konstantní, nezáleží na tom, kolik elektřiny odeberete. Dále také cena za distribuované množství elektřiny, která se udává v Kč/MWh a může být dělená na cenu ve vysokém a nízkém tarifu.

  • Další složkou regulované složky je tzv. příspěvek na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie. V praxi se jedná o ekologické způsoby výroby energie, k jejichž podpoře se ČR zavázala při vstupu do EU. V roce 2023 byl tento příspěvek hrazen ze státního rozpočtu, od nového roku se ale vrací. I kvůli tomu cena regulované složky výrazně vzroste.
  • Cena za systémové služby – v této položce jsou hrazeny nejrůznější doplňkové služby výrobců energií. Zejména jde o udržování elektráren v pohotovostním režimu, aby tak mohly rychle nasytit vysokou poptávku po elektřině a nedocházelo tak k výpadkům.
  • Cena za činnosti operátora trhu – jde o nejmenší část regulované složky, zahrnuje především poplatky za administrativní služby spojené s distribucí energie a dohledem na trh.

Jak se na zdražení co nejlépe připravit?

Je jasné, že zdražení energií se dotkne téměř každé domácnosti, SVJ či firmy. Existují ale kroky, kterými se můžete na zdražení připravit. Některé jsou velmi jednoduché, jiné vyžadují další investice. Níže uvádíme pro inspiraci některé z nich, mnohým jsme se věnovali v dalších článcích našeho magazínu:

  • Zaměřte se na spotřebiče, které využíváte. Správně nastavte teplotu u mrazáku, vypínejte ze zásuvky spotřebiče, které dlouho nevyužíváte. Zamyslete se nad tím, jestli opravdu potřebujete všechny, případně je vyměňte za úspornější.
  • V rámci SVJ se vyplatí zamyslet se nad možnostmi zateplení domu, či pořízení alternativního zdroje elektrické energie, jako je například fotovoltaická elektrárna.
  • Na mnoho úprav bytových domů může SVJ čerpat dotace od státu v rámci programu NZÚ a dalších. Vždy je ale třeba zajistit, aby váš projekt splňoval podmínky pro dotaci. Je proto lepší obrátit se při projektování a realizaci na odbornou firmu.

Sdílet příspěvek

Mohlo by vás zajímat