Jak sestavit rozpočet SVJ

Jako každé společenství vlastníků byste i vy měli mít sestaven rozpočet. Jenže to není tak úplně jednoduché a nikomu se do toho většinou nechce. Sestavit správně rozpočet je důležité proto, abyste byli připraveni na pravidelnou údržbu i nenadálé výdaje. Jsou určité položky, které by měl váš rozpočet obsahovat a další, které jsou proměnlivé a závisí na tom, jak si to vaše SVJ nastaví. My pro vás máme pár tipů, jak se na sestavování rozpočtu dívat.

Proč by naše SVJ mělo rozpočet mít?

Především je to dané ze zákona a to v § 15 nařízení vlády č. 366/2013 Sb., o úpravě některých záležitostí souvisejících s bytovým vlastnictvím. Podle tohoto nařízení musíte rozpočet nejen sestavit, ale také schválit na schůzi vlastníků jednotek. Navíc tyto povinnosti byste měli mít popsané ve stanovách SVJ. Součástí stanov by měla být i pravidla, podle kterých se rozpočet tvoří. V zákoně je to zakotveno v § 1200 odst. 2 písm. g) nového občanského zákoníku. Pokud se to ve vašem SVJ neděje, měli byste to co nejdříve napravit. Opravit stanovy a na nejbližší schůzi rozpočet schválit. Může totiž nastat situace, kdy se vám to bude hodit.

Nikdo s tím nepočítá a nikdo si ani nechce představit, že to dojde tak daleko, jenže stát se to může. Řeč je o neplacení stanovených záloh na služby a příspěvků na správu domu. S vaším neplatičem se jistě budete chtít nějak dohodnout, aby dluhy postupně vyrovnal. Jenže někdy dohoda selže a vaše pokusy řešit vše jen v rámci SVJ a dlužníka jsou marné. Pak může neplatič skončit až před soudem a vy jako SVJ s ním, protože budete chtít dluhy soudně vymáhat. Právě soud, pak použije váš rozpočet jako důležitý dokument, ze kterého vychází výše záloh a příspěvků.

Kdy je nejlepší sestavit rozpočet SVJ?

Ideální čas na sestavení nového rozpočtu na další rok je podzim, a to hned z několika důvodů.

  1. Již máte většinu roku za sebou a víte, jak si finančně stojíte. Z toho můžete celkem přesně předvídat, jak to bude vypadat další rok.
  2. Vyúčtování za služby máte v ruce a víte, kolik peněz z rozpočtu ubrala. Podle toho můžete stanovit zálohy na další období.
  3. Rozpočet by měl být schválen před začátkem daného období, na které se schvaluje. Tedy rozpočet na rok 2021 by měl být schválen do konce roku 2020.

Kdo je zodpovědný za vypracování rozpočtu?

Za vypracování rozpočtu je odpovědný výbor SVJ a schválit ho musí shromáždění SVJ na společné schůzi. Práci si ale můžete ulehčit.

  • Jednou z možností je zadat vypracování rozpočtu externímu subjektu. Ten podle vašich dodaných informací a údajů vypracuje rozpočet na další rok.
  • Pokud má vaše SVJ externího správce, můžete si od něj vyžádat podklady a rozpočet si vypracovat sami.
  • Třetí možností je udělat si všechno sami. Tedy vyhodnotit podklady, plány na další rok a vyúčtování za rok minulý. Z toho všeho by vám měly vyjít smysluplné výsledky a čísla. Taková, která obstojí na schůzi, kde budete schopní odpovědět například na otázku: „Proč do fondu oprav platíme tolik?“

Jakou strukturu by měl rozpočet SVJ mít?

Každé SVJ si strukturu rozpočtu řeší po svém. Například někde mají společný vodoměr a poplatky za vodu si rozpočítávají podle počtu osob žijících v jednotkách. Jinde má zase každá jednotka vodoměr svůj. Každý tak platí vyúčtování podle reálné spotřeby. Tím pádem budou mít tato 2 společenství rozdílné stanovy i rozpočty. Někde se platí poplatky zálohově, jinde zase až podle vyúčtování. Vždy je důležité, aby rozpočet i stanovy SVJ odpovídaly reálné situaci.

Váš rozpočet by však měl vždy pracovat s krátkodobým i dlouhodobým výhledem. Krátkodobý výhled počítá s běžnými opravami, poplatky, které se opakují každý rok nebo drobnými výdaji. Sem spadá pojištění domu, odměny pro členy orgánů společenství i bankovní poplatky. Naopak dlouhodobý výhled se soustředí na ušetření většího obnosu pro případ nenadálé havárie nebo opravy. Může se použít i na plánovanou rekonstrukci společných prostor, modernizaci domu, opravu fasády, zřízení výtahu nebo přikoupení pozemku okolo domu.

Je jasné, že sestavení rozpočtu je věc, kterou není dobré podceňovat. Pokud sestavujete rozpočet poprvé, postupujte podobně, jako vaši předchůdci v minulých letech, poraďte se s odborníky nebo jim sestavení rozpočtu rovnou přenechte. Každopádně, jakmile bude rozpočet na schůzi SVJ schválen a kladně odhlasován, budete si moci oddechnout.

Sdílet příspěvek

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Mohlo by vás zajímat