Informace o zpracování osobních údajů pro uživatele portálu Spoluvlastníci.cz

Tento dokument poskytuje registrovaným uživatelům portálu Spoluvlastníci.cz informace o způsobu zpracování jejich osobních dat a o právech s nimi souvisejících.

Provozovatel služby Spoluvlastníci.cz, Spoluvlastníci s.r.o., sídlem Jaurisova 515/4, 140 00 Praha 4, IČ: 09670602, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze oddíl C vložka 340112, jakožto správce, bude zpracovávat Vámi poskytnuté či z veřejných zdrojů získané osobní údaje, a to v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679. Zpracování osobních údajů bude správce provádět prostřednictvím svých elektronických systémů. Vaše osobní údaje nebudou poskytnuty třetím osobám.

Registrací do služby Spoluvlastníci.cz poskytujete správci své osobní údaje za účelem provozu této služby, a to na dobu platnosti Vaší registrace. V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte příslušná práva: (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, (v) na přenositelnost údajů, (vi) vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Správce můžete kontaktovat prostřednictvím e-mailu info@spoluvlastnici.cz

Při registraci můžete udělit souhlas, aby Vaše osobní údaje v rozsahu korespondenční adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa, byli přístupné ostatním uživatelům služby Spoluvlastnici.cz registrovaným k danému společenství vlastníků. Tito uživatelé, obvykle vlastníci ostatních jednotek či správce, Vás pak budou moci v případě potřeby kontaktovat. Po přihlášení ke službě Spoluvlastníci.cz můžete kdykoli v modulu Nastavení zadané osobní údaje měnit, vymazat, případně zakázat zobrazování konkrétních údajů ostatním uživatelům. Váš souhlas je dobrovolný, pokud nám jej nedáte, můžete nadále využívat službu Spoluvlastníci.cz. Bez souhlasu nebudou ostatní registrovaní uživatelé vidět Vaše osobní údaje. Osobní údaje ale budou dostupné administrátorům, obvykle výboru SVJ, kteří je potřebují k výkonu svých povinností. Pokud je nechcete sdělit ani jim, můžete své osobní údaje v modulu Nastavení smazat.

Vaše osobní údaje jsou evidovány po dobu Vaší registrace ve službě Spoluvlastníci.cz. Vaši registraci můžete v modulu Nastavení kdykoli zrušit. Zrušením registrace dojde k vymazání všech evidovaných osobních údajů a k anonymizaci všech vašich příspěvků.

Portál Spoluvlastníci.cz využívá Cookies. Cookie je malý soubor, který webová stránka ukládá do zařízení (počítače, tabletu či telefonu) a slouží k rozlišování jednotlivých uživatelů. Soubory cookie využíváme ke zvýšení uživatelského komfortu a pro zajištění funkčnosti portálu. V nastavení prohlížeče můžete používání Cookies zakázat, v takovém případě však může být ovlivněna správná funkčnost portálu a zobrazování stránek.