Povinnosti při správě SVJ

svj.

Jak se spravuje Společenství vlastníků jednotek? Jaké má kdo povinnosti a za co nese odpovědnost? Co všechno je potřeba zařídit a na co je třeba myslet? Povinností a úkonů spojených se správou SVJ je velké množství. Představíme si ty nejdůležitější i s tipy, jak zajistit bezproblémový chod společenství. Pohlídáme také důležité termíny a nařízení. S naším základním přehledem se už ve správě SVJ neztratíte.

Jak vůbec Společenství vlastníků funguje?

Protože Společenství vlastníků jednotek je právnickou osobou, je potřeba, aby byla spravována lidmi. To, jakým způsobem mají lidé rozdělené funkce, je zakotveno ve stanovách SVJ. A stanovy schvalují členové SVJ při jeho vzniku, případně je v průběhu času upravují, pokud s tím všichni majitelé jednotek souhlasí.

Předseda nebo výbor?

Statutárním orgánem SVJ je výbor nebo předseda. Výbor je to v případě, kdy se na správě SVJ podílí více lidí. Ve stanovách je uveden i jejich přesný počet. V čele výboru stojí předseda výboru. Pozor, abyste si ho nepletli s předsedou SVJ. To je alternativa statutárního orgánu k výboru. Předseda SVJ je případ, kdy SVJ spravuje jen jeden člověk, který je pověřen stejnými povinnostmi, jako výbor. Leží na něm tedy velká zodpovědnost. Pokud by svým jednáním způsobil výbor nebo předseda SVJ škodu, například podpisem nevýhodné smlouvy, je možné toto riziko ošetřit pojistnou smlouvou.

Shromáždění

Nejvyšším orgánem Společenství vlastníků jednotek je shromáždění. Patří do něj všichni vlastníci jednotek. Podle zákona se musí sejít alespoň jednou ročně na zasedání. Hlasují zde o všem, co se v rámci SVJ bude dít. K odhlasování jakéhokoliv ustanovení je nutné, aby měli nadpoloviční většinu hlasů.
O co všechno je potřeba se v rámci SVJ starat?

Účetnictví

Na každoroční schůzi je potřeba schválit rozpočet, který musí někdo vypracovat. Je možné, že ho podle stanov vypracuje výbor nebo předseda. Vždy však musí dodržet podmínky a postupovat s péčí řádného hospodáře. Statutární orgán tedy tvoří rozpočet, vybírá pravidelné poplatky spojené s bydlením i příspěvky do fondu oprav. Zároveň také vede účetnictví a díky tomu má přehled, jak si společenství ve věci financí stojí.

Pojištění

V rámci péče o dům, je třeba dbát i na dostatečné pojištění. To spadá pod úkoly výboru nebo předsedy SVJ. Při pojištění je potřeba myslet na to, aby byla zahrnuta běžná rizika i neočekávané události. Základním pojištěním, je pojištění samotného domu i pozemku, pak také může být zahrnut například kamerový systém, antény, výtah, tepelná čerpadla nebo i garáže.

Pokud budeme mluvit o živelných nebezpečích, je dobré pojistit dům proti požáru, vichřici nebo úderu blesku. Také je dobré nezapomenout na vandaly, náraz auta či krádež. Možnosti jsou široké a každá pojišťovna nabízí jiné podmínky. Ať už se rozhodnete pro jakoukoliv, je potřeba v čase pojištění aktualizovat, aby nebylo podhodnocené. Pokud zateplíte dům a uděláte novou fasádu, nebo přistavíte výtah, měla by být dalším krokem kontrola pojistné smlouvy.

Zajištění bezproblémového chodu společenství

K tomu, aby se vám v domě dobře žilo a byl dodržovaný určitý pořádek, slouží právě stanovy SVJ a také domovní řád. Stanovy jsou tu proto, aby bylo jasné, kdo se o co v souvislosti s domem bude starat. Jak bude dům fungovat, kdo a o čem může rozhodovat, jak se hlasuje a kdo za co zodpovídá.

Domovní řád zase slouží k tomu, aby věděli obyvatelé domu co a jak je v domě obvyklé. Žádný zákon ho nenařizuje, jde spíše o domluvu obyvatel domu. Na shromáždění tedy stačí, aby ho odsouhlasila nadpoloviční většina. Domovní řád například upravuje kdy je noční klid, kdy a co se zamyká, jak se chovat ve společných prostorách domu nebo kde parkovat.

Pokud budete potřebovat ohledně bytu ve SVJ cokoliv řešit, postupujte vždy od spodu nahoru. Vždy se snažte komunikovat v klidu a věcně. Nejprve zkuste svou věc řešit u výboru, pak u předsedy výboru a až nakonec na zasedání shromáždění. Pokud vám cokoli ohledně vašich povinností v souvislosti se SVJ nebude jasné, ptejte se. Je to nejlepší cesta, jak předejít sousedským nedorozuměním.

Sdílet příspěvek

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Mohlo by vás zajímat