Jak si může nájemce upravit byt, a na co už potřebuje souhlas majitele?

pexels-vlada-karpovich-4050441

Jen co si prohlédnete byt, který si hodláte pronajmout, už vám v hlavě běží myšlenky o tom, jak si pronajatý byt vylepšíte. Uvažujete o větších stavebních úpravách nebo jen o změně barvy výmalby? Tady je potřeba se zastavit a zauvažovat. Co všechno mohu v nájemním bytě upravovat bez souhlasu majitele a na jakých úpravách už se s ním musím dohodnout předem? Je to vlastně v celku jednoduché.

Na jaké úpravy se ptát nájemce nemusí

Za změnu v bytě se považuje vše, co není údržbou či opravou. Existuje ale jedno pravidlo, které většinou rozhodne. V bytě můžete provádět jen takové úpravy, které jste po skončení nájmu schopni odstranit a uvést byt do původního stavu. Například si můžete byt vymalovat jiným odstínem barvy nebo vytapetovat, ale při odchodu z bytu budete muset opět vymalovat do původních barev a tapety odstranit na vlastní náklady. Stejné je to například se zatlučením hřebíku do zdi, abyste si mohli pověsit svůj oblíbený obraz. Po skončení nájmu budete muset tento hřebík odstranit, díru zasádrovat a vymalovat.

Ve sporných situacích se raději s pronajímatelem poraďte

Co může být takovou spornou situací? Například si nebudete jisti, že vámi provedená stavební úprava půjde odstranit. Pak je lepší, se vždy s pronajímatelem předem dohodnout, zda mu úprava nebude vadit. A to nejdůležitější, vše si společně sepište písemně a co nejpodrobněji vyjmenujte, jaké úpravy můžete po dohodě provést. Tím předejdete situaci, kdy si majitel bytu své rozhodnutí rozmyslí a nakonec budete muset přeci jen věci vracet zpět do původního stavu.

Větší stavební úpravy a souhlas majitele

Na jakékoliv další úpravy bytu je nutné mít písemný souhlas majitele, a to i v případě, že nemusíte změnu ohlašovat stavebnímu úřadu. Chcete si posunout vnitřní příčku? Pak se nejdřív zeptejte a společně s majitelem se dohodněte, jak a kam můžete příčku posunout. Pokud bude souhlasit, domluvte se i na tom, kdo bude hradit náklady na tuto úpravu a i tento bod zaneste písemně do dohody.

Upravit byt bez souhlasu majitele se nevyplácí

V případě, že byste v bytě prováděli úpravy bez souhlasu majitele, počítejte s tím, že vás možná budou čekat nepříjemnosti. Pokud vaší nepovolenou přestavbou klesne hodnota bytu, může po vás majitel požadovat úhradu rozdílu oproti původní ceně bytu. Stejné je to i v případě, že vaším zásahem hodnota bytu stoupne, ale předem jste se na této úpravě s majitelem nedohodli. Tady může požadovat navrácení do původního stavu na vaše náklady. Pokud na tyto požadavky nebudete reagovat, může dokonce nechat byt vrátit do původního stavu na své náklady a následně je od vás vymáhat. V případě že bude s úpravami souhlasit dodatečně, odpadá vám starost s navrácením věcí do původního stavu. Nárok na vyrovnání vynaložených nákladů na rekonstrukci ale nemáte právě proto, že jste se na ní předem nedohodli.

Zdravotně postiženým osobám může pomoci soud

Jedinou výjimkou, kdy stavební úpravy v bytě může povolit soud i proti vůli majitele je případ zdravotně postiženého nájemce nebo osoby, která s ním bydlí ve společné domácnosti. Pokud jsou stavební úpravy potřeba pro zdravotně postiženého a majitel vám je přesto nechce povolit bez vážného nebo zjevného důvodu, může vám tento souhlas nahradit soud. Nikde však není psáno, že by měl majitel rekonstrukci uhradit. A stejně tak stále platí, že po skončení nájmu jste jako nájemce povinen tyto úpravy uvést do původního stavu.

Nájemce vs. majitel a stavební úpravy bytu

Na konec si to ještě shrneme:

  • V bytě můžete a dokonce i musíte provádět běžnou údržbu či opravu.
  • Vše co upravíte bez souhlasu majitele, budete většinou muset po skončení nájmu uvést do původního stavu.
  • Vždy se na úpravách snažte s majitelem domluvit předem.
  • Dohodu si vždy sepište písemně včetně toho, kdo úpravu zaplatí.
  • Výjimku může dostat u soudu zdravotně postižená osoba. I ona však musí své úpravy po skončení nájmu vrátit do původního stavu.

Sdílet příspěvek

Mohlo by vás zajímat