Fotovoltaika z pohledu SVJ – kdy se vyplatí, jak na ni nahlíží legislativa

web (8)

Zejména vysoké ceny energií přiměly mnoho SVJ uvažovat o možnostech jak na elektřině a vytápění ušetřit. Pořízení alternativního zdroje elektrické energie v podobě fotovoltaické elektrárny na střechu bytového domu patří mezi velmi zajímavá řešení. Jak je to ale s náklady, návratností investice a legislativními opatřeními? Lze na fotovoltaickou elektrárnu čerpat z pozice SVJ státní či evropské dotace? Na všechny tyto otázky odpovíme dále v článku.

Jak se na solární elektrárny v bytových domech dívá legislativa?

Před rokem 2023 nebyla legislativa příliš nakloněná fotovoltaickým elektrárnám v rámci bytových domů. Problémem bylo zejména sdílení společně vyrobené elektřiny mezi jednotlivé byty a odběrná místa. Od 1.1.2023 ale vstoupila v platnost novela vyhlášky o pravidlech trhu s elektřinou, která nově tzv. komunitní energetiku podporuje.

Sdílení vyrobené energie je nově možné v případě, že jednotlivá odběrná místa budou zapojena do jedné pojistkové skříně a nebude využíváno distribuční sítě. Bude nutné vybrat jedno hlavní odběrné místo a následně je možnost zvolit větší množství přidružených odběrných míst. Z pohledu SVJ je také velmi důležitá klauzule, která ruší nutnost souhlasu všech členů, nově postačí pouze dvě třetiny hlasů. Poté získává SVJ nebo družstvo status energetického společenství a fotovoltaickou elektrárnu lze nainstalovat bez stavebního povolení a přidělení licence od ERÚ.

Výhody a nevýhody komunitní energetiky a fotovoltaiky

Podobně jako všechny úpravy bytového domu a větší investice, také komunitní energetika a fotovoltaické elektrárny mají své výhody i nevýhody. Níže uvádíme alespoň některé z nich, abyste během procesu rozhodování měli kde začít:

 • Fotovoltaická elektrárna a příslušná infrastruktura výrazně zvyšuje hodnotu při případném prodeji jednoho či více bytů. Toto zvýšení může být výrazné, obzvláště pokud je prodej bytu v rukách schopného makléře.
 • V případě výpadku dodávky elektrické energie mohou domácnosti fungovat pomocí společné baterie, do které se část vyrobené elektrické energie ukládá. Díky tomu získává dům částečnou energetickou soběstačnost.
 • V rámci případné modernizace také myslíte jako SVJ na ekologický aspekt energetiky, na který je dnes kladen stále větší důraz.
 • Úspora energie a návratnost investice záleží výrazně na tom, jak přesně vypadá váš dům a jaké řešení zvolíte při instalaci.
 • Jako příklad lze uvést bytový dům s jedním vchodem, široký 10-15 metrů. Na střechu takového domu lze obvykle nainstalovat až 40 fotovoltaických modulů, které vyrobí přibližně 20 MWh za rok. Pokud je v takovém domě 20 bytů s roční spotřebou do 40 MWh, lze pohodlně očekávat pokrytí 30-50 % spotřeby, pokud započítáme možné navýšení obvyklé spotřeby. U tohoto řešení lze při využití dotace a dnešních cenách elektřiny očekávat návratnost 4-7 let.
 • Nevýhodou pořízení fotovoltaické elektrárny je samozřejmě nutnost vynaložit poměrně vysokou investici. Obzvláště v případě, že je rozpočet SVJ napjatý, může ho taková investice ohrozit. Například v případě, že se členové dostanou do finančních problémů a nebudou platit smluvené zálohy.
 • Rizikem je samozřejmě i výběr samotného dodavatele a instalační firmy. Jak ukázaly předchozí měsíce, na trhu s fotovoltaikou se stále pohybují neseriózní a podvodné společnosti. Je proto třeba dávat pozor na to, komu váš projekt zadáte.

Jak postupovat při zřizování fotovoltaické elektrárny v rámci SVJ?

Pokud jste se už přesvědčili o tom, že chcete využívat výhody komunitní energetiky a pořídit do vašeho domu fotovoltaickou elektrárnu, je třeba o plánu přesvědčit dostatečné množství dalších členů SVJ. Níže najdete návod, jak během celého procesu postupovat tak, aby nedošlo ke zbytečným sporům:

 • Pokud nejste předsedou nebo členem statutárního orgánu, je nejprve vhodné pro váš záměr získat právě vedení vašeho SVJ. Pokud budete mít jejich podporu, celý projekt půjde kupředu mnohem rychleji.
 • Dalším krokem je přesvědčit o vašem plánu alespoň dvě třetiny vašeho SVJ. Zařaďte váš plán na program dalšího zasedání nebo svolejte mimořádnou schůzi. Předem si připravte jednoduché představení vašeho plánu, nachystejte si odpovědi na základní otázky. Cílem je prozatím získat souhlas s vypracováním projektu pro váš bytový dům.
 • Jestli je SVJ zajedno se záměrem pořídit fotovoltaickou elektrárnu, je třeba poptat konkrétní společnosti, které dokážou zařídit instalaci. Vždy jich oslovte větší množství a srovnejte jejich návrhy. Ve většině případů vám daná společnost vypracuje předběžný návrh, po jeho odsouhlasení přijde na řadu konkrétní projekt na míru vašemu domu.
 • Většina firem zabývající se fotovoltaikou je schopna zprostředkovat i dotaci od státu či evropských fondů. Velmi výhodné je nyní využití dotačního programu NZÚ, ve kterém je právě fotovoltaika výrazně podporovaná. Vhodný dotační titul ale s vámi jistě vybere právě zástupce realizační společnosti.
 • Financování fotovoltaické elektrárny může probíhat z již nashromážděných zdrojů SVJ, případně lze vše řešit úvěrem. Velmi zajímavá je možnost využít financování od stavebních spořitelen, které je často výhodnější než u bank.  Zejména pro podobné projekty rekonstrukcí s ekologickým záměrem.

Sdílet příspěvek

Mohlo by vás zajímat