Co dělat při refixaci úrokové sazby?

Percent,Symbol,And,Business,Chart,On,Financial,Paper,,Red,Arrow

Mnoho SVJ i vlastníků nemovitostí čeká letos refixace úrokové sazby u úvěrů. Ať už byl úvěr použit na rekonstrukci nebo na pořízení celé nemovitosti, rozhodně se hodí vědět, co lze od refixace očekávat.

Co to je refixace a jaký je stav na trhu?

 V případě, že jsme si od banky půjčili peníze na opravdu dlouhou dobu, nebude nám garantovat stejnou úrokovou sazbu na celou dobu splácení. Hned na počátku úvěru si fixujeme úrokovou sazbu na určitý počet let, po jejichž uplynutí musíme provést refixaci.

Pro mnoho lidí i SVJ bude letošní refixace obzvláště nepříjemná, a to z důvodu nepříznivého vývoje úrokových sazeb. V předchozích letech jsme zažili období velmi nízkých úrokových sazeb. V důsledku inflace ale ČNB přistoupila ke zvýšení vyhlašovaných úrokových sazeb, kterými se řídí i komerční banky.

Pokud jsme tedy původní úvěr získali s velmi nízkou úrokovou sazbou, po refixaci budeme mít úrok podstatně vyšší. S tím je samozřejmě spojená vyšší splátka. Pojďme se nyní podívat na to, jak můžeme postupovat v případě zvýšení splátky našeho úvěru v důsledku refixace.

1.  Navýšení akceptujeme

 Zvýšení splátky můžeme samozřejmě akceptovat. Pokud nám to rodinný rozpočet dovolí, budeme úvěr nadále splácet za nových podmínek a budeme doufat, že situace bude u příští refixace příznivější. SVJ mohou navýšit na nejbližší schůzi příspěvky do fondu oprav, aby tak mohly vyšší splátku hradit.

2.  Předčasné splacení části jistiny

 Pokud máme k dispozici volné prostředky, můžeme splatit část jistiny našeho úvěru. Díky tomu dojde ke snížení výše splátky, přestože zachováme původní dobu splatnosti. Obvykle se jedná o 10 až 15 % ze stávající jistiny, ale přesnou kalkulaci získáme přímo od naší banky.

3.  Žádost o nový úvěr s navýšením kvůli investici

Pokud nejsme spokojeni s novými podmínkami úvěru, logické je požádat o prodloužení doby splatnosti. Díky tomu bychom snížili splátku na původní úroveň. To ovšem není příliš realistické, minimálně u stávající banky. Ta by musela takové prodloužení splatnosti klasifikovat jako nový úvěr a vytvořit tak dodatečné finanční rezervy, které vyžaduje ČNB.

V případě, že ale zažádáme o prodloužení splatnosti úvěru a zároveň o peníze navíc, které využijeme na rekonstrukci, banka žádné povinné rezervy vytvářet nemusí a na náš návrh daleko ochotněji přistoupí.

4.  Refinancování úvěru u jiné banky

 Pokud z předchozích možností žádná nevyjde, můžeme se pokusit refinancovat náš úvěr kompletně novým úvěrem od jiné banky. Nebezpečí zde samozřejmě představuje fakt, že výše úrokových sazeb na trhu je podobná, a možná nenajdeme banku, která by je měla na pro nás vhodné úrovni.

Dalším problémem bývá bonita klienta či celého SVJ. Ta se mohla od doby získání původního úvěru snížit a nová banka nám tak nemusí úvěr poskytnout.

Sdílet příspěvek

Mohlo by vás zajímat