Zpřístupnění bytu pro odečet energií

svj

Je to každoroční kolotoč, pro firmy poskytující energie i pro majitele a nájemníky bytovek a paneláků. Odečet energií je opravdu nutné dělat pravidelně a bez spolupráce obyvatel domu to nepůjde. Pokud byste se tomuto kolečku chtěli vyhnout, existují již moderní způsoby, jak odečet udělat. Ovšem za neumožnění přístupu do bytu a odečtu energií ani v náhradním termínu draze zaplatíte.

Odečet energií postaru

Nejčastějším způsobem, jak odečíst energie, je umožnit vstup do bytu příslušnému pracovníkovi. Ovšem předem by vám měl být oznámen datum a čas odečtu, abyste se mohli na odečet připravit. Především tím, že budete doma, tedy vezmete si v práci dovolenou, neplacené volno nebo zajistíte přítomnost jiné osoby, která vstup do bytu pracovníkovi umožní. Sice si možná budete muset dané hodiny v práci napracovat, ale vyhnete se tak značným sankcím za neprovedení odečtu.

Zpřístupnit byt musíte ze zákona

Pustit do bytu nemusíte každého, ale pracovníky kvůli odečtu ano. Stejně jako případné opraváře nebo řemeslníky, kteří přichází za účelem umístění, údržby a kontroly zařízení pro měření spotřeby vody, plynu, tepla a jiných energií. Podmínkou je, že se předem ohlásí a termín své návštěvy také dodrží. Tento zákon se vztahuje i na společné prostory domu, pokud v nich jsou umístěna měřící zařízení.

Moderní varianta odečtu energií

V poslední době získává na oblibě možnost samoodečtu energií. Nenarušuje soukromí vlastníka, ovšem ne každý měřící přístroj ho umožňuje. Je nutné si většinou stáhnout formulář, do kterého se naměřené hodnoty zapisují podle předem daného postupu. Odečet také musí být proveden k určitému dni, aby bylo jasně dané účtované období. Není to nějak technicky náročná činnost, zvládnete ji doma i vy a navíc nebudete muset domů nikoho pouštět.

Dálkové odečty energií

I ty jsou velice oblíbené a roste jejich počet, jenže musíte mít moderní měřící přístroj, který dálkový odečet umožňuje. Pokud do této varianty v rámci SVJ půjdete, vězte, že byty už nemusíte zpřístupňovat a navíc budou po celém domě provedeny odečty v jednu chvíli u všech bytových jednotek i společných prostor. Technologie funguje na radiově přenášených hodnotách, které navíc může majitel sledovat průběžně na webu dané firmy a má tak neustálý přehled o spotřebě.

Přehled o spotřebě energií snižuje jejich plýtvání

Podle směrnice EU o energetické účinnosti, která platí od 1. 1. 2017, je požadováno, aby majitelé domů umožnili domácnostem průběžně sledovat jejich spotřebu vody a energií. Prokazatelně to vede ke snižování spotřeby energií a jejich rozumnějšímu využívání. V naší zemi je například obecně mnoho bytů přetápěno. Zatímco v EU je obvyklá teplota v domovech kolem 20 °C, v českých domácnostech se často vytápí na 22 i 24 °C.

Když odečet energií propásnete

Stát se to může každému, Společenství vlastníků jednotek naplánuje odečet energií na určitý den a hodinu a předem to oznámí. Vy se snažíte dostat domů v čas, ale něco se přihodí a odečet energií propásnete. Pak stačí domluvit se se SVJ na náhradním termínu a máte po starostech. Pokud nestihnete ani ten, je tu ještě možnost třetího, už zpoplatněného odečtu. Spolupracující lidé vždy najdou společné řešení, jenže realita nebývá tak růžová.

Zamezení přístupu do bytu pro odečet energií

Pokud to uděláte schválně, abyste se vyhnuly placení, může se vám to nepěkně vymstít. Pokud odečet není umožněn, hrozí vám sankce až ve výši téměř trojnásobku původní částky. Často je to případ neobydlených bytů, dlouhodobého pobytu v zahraničí, problém někdy nastává u cizinců nebo u starších lidí, při nenadálé a dlouhodobé hospitalizaci. Bohužel žádná z těchto příčin vás neomlouvá.

Povinnosti SVJ ve věci vyúčtování energií

Mezi jedny z mnoha zákonných povinností Společenství vlastníků jednotek patří i řádné rozúčtování energií. Vždy je proto lepší řešit odečet s předstihem, vše plánovat a oznamovat včas, aby se mohly majitelé jednotek adekvátně nachystat. Jak bude řešen případ zamezení odpočtu energií, je už na posouzení každého individuálního případu zvlášť.

Sdílet příspěvek

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Mohlo by vás zajímat