SVJ a úsporný tarif – jaké jsou podmínky?

svj usporny tarif

Stále rostoucí ceny za plyn a elektřinu se mohou stát problémem pro mnoho domácností i firem. Právě proto se vláda rozhodla představit úsporný tarif, který má odběratelům pomoci vyrovnat se s nárůstem cen. Ať už jde o ty za elektřinu, plyn nebo přeneseně například za teplo.

Jak je to ale v případě, kdy například teplo neodebírají domácnosti přímo? S teplárnou za ně vyjednává družstvo či společenství vlastníků. I na takovou situaci úsporný tarif pamatuje, a proto o něj mohou požádat i společenství vlastníků.

Domácnosti získají slevu automaticky

V případě samostatně odebírajících domácností je získání úsporného tarifu velmi jednoduché. Jednotlivé domácnosti ho totiž obdrží automaticky. Ministerstvo průmyslu získá od distributorů počet odebírajících domácností k tzv. rozhodnému dni, který byl stanoven na 23. srpna. Ti následně zahrnou slevu z úsporného tarifu přímo do vyúčtování. V letošním roce bude ale kompenzována pouze cena elektřiny.

Na kompenzace za cenu tepla či plynu bude třeba vyčkat až na příští rok. V případě plynu tomu bude podobně jako u elektřiny. Není třeba o úsporný tarif žádat, ministerstvo průmyslu opět získá potřebná data přímo od distributorů. U tepla je ovšem situace jiná. O přiznání úsporného tarifu bude třeba požádat.

SVJ musí včas oznámit počet odběratelů

Úsporný tarif pro teplo začne platit od 1. února roku 2023. Rozhodným dnem je v tomto případě 30. září tohoto roku. K tomuto datu musí bytový dům splňovat veškeré podmínky pro přiznání úsporného tarifu na teplo.

Další důležitý termín je pak 30. listopad. V tento den je naposledy možné nahlásit distributorovi tepla počet vytápěných bytových jednotek. Toto hlášení má na starosti právě některý z orgánů SVJ, typicky předseda. Je třeba zdůraznit, že hlášení se provádí distributorovi, tedy společnosti, která teplo do bytového domu dodává.

Pokud jsou jednotlivé byty vytápěny domovní kotelnou, je výše příspěvku 6500 korun. Pokud jsou napojeny na centrální vytápění, má příspěvek v úsporném tarifu hodnotu 4500 korun. Úkolem SVJ je získané slevy zohlednit do plateb jednotlivých domácností.

Najděte si vašeho distributora

Distribuci plynu a elektřiny provádí v celé České republice pouze tři společnosti pro každou komoditu. Distribuce plynu a elektřiny je rozdělena mezi zmíněnými třemi firmami podle území. V Praze distribuuje elektřinu Pražská energetika a plyn Pražská plynárenská. Na jižní Moravě a v Jihočeském kraji je to pak E.ON v případě elektřiny a EG.D pro plyn. Ve zbytku republiky se pak o distribuci stará ČEZ a GasNet.

V případě tepla může být situace složitější, v každém městě může být jiná teplárenská či distribuční společnost. Je proto třeba individuálně ověřit, s kým je smlouva uzavřena.

Sdílet příspěvek

Mohlo by vás zajímat