Povinnost odklidit sníh z chodníku a střech – jak je to s ní doopravdy?

chodnik

Zimní měsíce s sebou přinesly klasického strašáka mnoha majitelů domů a SVJ. Povinnost uklízet sníh a zamezit tak případným škodám na majetku i zdraví. Zimní počasí může být velmi proměnlivé, sníh či rampouchy se mohou objevit znenadání a stejně rychle zase zmizet.

A proto je třeba velmi dobře rozumět platné legislativě, jen tak se můžete vyhnout případnému popotahování za zanedbání povinností. Zároveň je ale třeba zmínit, že kolem nutnosti odklízet sníh se šíří mnoho mýtů a skutečnost není pro majitele domů tak špatná.

Základní pravidla

Mezi základní legislativní pravidla patří, že o průchodnost a bezpečnost chodníků se stará majitel. To může být pro SVJ výhodné i nevýhodné. Pokud vlastníte širší pozemek kolem domu, či přímo chodník, tato povinnost spadá na vás. Jestliže ale chodník patří obci, měla by se o něj starat ona. Stejné pravidlo platí i pro zbytek pozemku, který patří SVJ. Za jakoukoliv nehodu na něm zodpovídá SVJ.

Často je rozšířený názor, že majitel domu má povinnost uklidit chodník před domem, i v případě, že patří obci. Dříve tomu tak skutečně bylo, ale toto pravidlo bylo zrušeno. Za případnou nehodu na obecním chodníku je tak zodpovědná obec, pokud nebude způsoben například pádem sněhu či rampouchu z vaší střechy. 

Jaké tedy má SVJ povinnosti?

Výše zmíněná pravidla lze převést do několika jednoduchých povinností, které SVJ má. O tom, jak se k nimi konkrétně postaví, už zákon nijak nepojednává.

  • Zajistit průchodnost a bezpečnost chodníků, schodů a bezprostředního prostoru u vstupu. Bezprostředním prostorem u vstupu se rozumí plocha, na které se dostáváte do prvního kontaktu s pozemkem po opuštění budovy. Toto platí samozřejmě pouze v případě, že se vše nachází na pozemku domu.
  • Zajistit bezpečnost chodců a majetku před sněhem a rampouchem padajícím ze střechy či jiných částí domu, kde se může hromadit.

Prevence a důslednost zabrání problémům

Základem odklízení sněhu a rampouchů je prevence a jasné určení kompetencí. Pod pojem prevence patří velké množství nejrůznějších opatření, které můžete udělat ještě během nezimních měsíců.

  • Prvním z nich je sjednání kvalitního pojištění odpovědnosti pro SVJ. Takové pojištění by mělo krýt škody na zdraví a majetku, ke kterým by mohlo dojít při opomenutí povinností SVJ. Správně sestavené pojištění vám může ušetřit prostředky na nákladná soudní řízení. Pokud bude z vašeho pohledu škoda oprávněná, můžete ji rovnou uznat a pojišťovna poškozenému uhradí jeho ztrátu. Důležité je samozřejmě správně nastavit pojistnou částku a případnou spoluúčast.
  • Druhým preventivním opatřením je instalace protisněhových zábran na střechu. Ty mohou zabránit náhlému sesunutí roztátého sněhu ze střechy. V případě kalamity pak alespoň zpomalí pád a umožní vám sníh bezpečně shodit.
  • Třetím preventivním opatřením je správné rozdělení kompetencí ve věcí odklízení sněhu z pozemku, střechy a dalších ploch. SVJ k tomuto problému přistupují různými způsoby. Pokud máte k dispozici větší množství financí, je možné obrátit se na profesionální firmy, které za vás zajistí úklid střechy i plochy pozemku. Toto řešení ale samozřejmě není dostupné pro všechna SVJ, buď kvůli nedostatku financí nebo pro neochotu členů SVJ prostředky na takový úkol uvolnit.

V takovém případě je třeba postarat se o sníh svépomocí. Je třeba rozdělit mezi členy či zaměstnance SVJ povinnosti, aby tak bylo zajištěno, že sníh bude vždy odklizen. Musí být vždy jasné, kdo je za odklízení sněhu či rampouchů zodpovědný. Pouze tak zabráníte situaci, kdy si všichni členové SVJ budou myslet, že se o sníh postaral někdo jiný.

Základní pravidla pro odklízení sněhu a rampouchů vlastními silami

Pokud jste se v SVJ rozhodli o sníh postarat sami, vždy se vyplatí dodržovat několik bezpečnostních opatření:

  • Dbejte na bezpečnost – práci by měla provádět fyzicky zdatná osoba. Při odstraňování sněhu ze střechy se vždy jistěte lanem a nahlaste sousedům, na co se chystáte. Mohou vám případně přivolat pomoc a zároveň se nepřipletou do cesty padajícímu sněhu.
  • Co nejvíce práce zvládněte ze země – zamezíte tak nebezpečnému pohybu na střeše či na žebříku.
  • Sníh vždy odklízejte rovnoměrně – dávejte pozor, abyste ho neshrnuli na jedno místo, střecha by se mohla poškodit. V případě sedlové střechy odklízejte sníh postupně, ne pouze na jedné straně a pak až na druhé. Případně pracujte ve dvou na obou stranách.
  • Místo, kam bude sníh či rampouchy dopadat, pečlivě označte.

Samozřejmě, pokud je sníh na střeše už nestabilní, či se vytvořily opravdu masivní rampouchy, můžete se obrátit na hasiče, aby vám při odstranění pomohli. Musí se ale jednat o krizovou situaci, kdy hrozí téměř okamžité zřícení sněhu či utržení rampouchů.

Sdílet příspěvek

Mohlo by vás zajímat