Plynová zařízení v rámci bytového domu – jak je to s jejich správou?

a

Plyn je v dnešní době tématem, které hýbe celou společností. Často se ale stává, že některé aspekty celého plynového hospodářství bývají méně známé. Jedním z takových aspektů je určitě správa plynových zařízení. Víte například, kdo je má ve vašem bytovém domě na starosti? Či jaké povinnosti vyplývají SVJ z vlastnictví plynového kotle? Na tyto a další otázky odpovíme v následujícím článku.

Soukromá plynová zařízení vs společná

Hned na úvod je třeba zdůraznit, že v jednotlivých bytových domech se může nacházet velké množství plynových zařízení, ale téměř žádné z nich nemusí spadat do působnosti SVJ. Za plynové zařízení ve vlastnictví soukromých osob, tedy jednotlivých majitelů bytů, nenese SVJ žádnou zodpovědnost.

Pokud ale SVJ vlastní jako právnická osoba jakékoliv plynové zařízení už je třeba splnit několik povinností. První z nich je samozřejmě určení odpovědné osoby za bezpečný provoz konkrétního zařízení. Takovou osobou je obvykle přímo předseda SVJ nebo některý z členů výboru. Odpovědná osoba pak může kohokoliv jiného pověřit vykonáváním správy a bezpečného provozu plynového zařízení.

Kvalifikace pro správu plynového zařízení

Jak odpovědná osoba, tak kdokoliv, koho pověří vykonáváním části vlastních povinností, musí splnit určité požadavky, které shrnuje nařízení vlády č. 191/2022. To ve stručnosti rozděluje plynové spotřebiče na dvě kategorie.

  • Spotřebič s tlakem nepřesahujícím 0,005 Mpa a s výkonem nepřesahujícím 50 kW. V tomto případě nařízení pouze vyžaduje proškolení odpovědné osoby přímo provozovatelem plynového zařízení.
  • Spotřebič s tlakem přesahujícím 0,005 Mpa či s výkonem přesahujícím 50 kW. V tomto případě je nutné, aby znalosti odpovědné osoby prověřil revizní technik.

 Dále můžeme říci, že při montáži nového plynového zařízení či opravě a změně stávajícího má montážní organizace za povinnost budoucího vlastníka seznámit s provozem a obsluhou daného zařízení. V případě SVJ to bude právě osoba odpovědná.

Tato osoba by měla zároveň od montážní firmy či konkrétního řemeslníka převzít průvodní dokumentaci v českém jazyce a doklad o provedení všech revizí i zkoušek. V současné právní praxi se objevuje problém, kdy jsou všechny tyto povinnosti vloženy na bedra často jednotlivých řemeslníků, kteří nejsou na některé z těchto úkolů připraveni.

Důležité je tedy dodržet především povinnost proškolení odpovědné a případné pověřené osoby. A v případě, že výkon či tlak v zařízení překročí stanovené limity, je třeba aby toto proškolení a přezkoušení provedl revizní technik. Při opomenutí těchto povinností může být SVJ při případné kontrole dále postihováno, případně může dojít i ke skutečnému neštěstí při potenciální nehodě.

Sdílet příspěvek

Mohlo by vás zajímat