Jaké problémy může mít SVJ s předsedou?

svj

Předseda je vždy někdo, kdo má velkou moc v rámci společenství. Kromě rozhodovacích pravomocí má ale i spoustu povinností a úkolů, na které nesmí zapomenout. Zodpovídá za hladký chod společenství a řeší nepříjemné situace. Je jedno, zda jde o hlučné nájemníky, nepříjemné graffiti na fasádě nebo žabomyší války mezi sousedy. Funkce je to poněkud nevděčná, protože se na vás jako předsedu většinou někdo obrátí právě ve chvíli, kdy má s něčím problém.

Rozdíl mezi předsedou výboru a předsedou SVJ

Nejprve je zapotřebí znát rozdíl mezi předsedou výboru a předsedou Společenství vlastníků jednotek. Společenství vlastníků má buď jednoho nebo druhého předsedu ,je to dáno pevně ve stanovách SVJ. Předseda Společenství vlastníků jednotek je statutárním orgánem společenství, který má jen jednoho člena. Volí ho shromáždění vlastníků jednotek v pravidelných intervalech, podle funkčního období. Předseda SVJ je na správu domu sám.

Kdežto předseda výboru SVJ je pouze předsedou výboru, ne celého společenství. Výbor je volen shromážděním a každý člen výboru má své funkční období. Výbor je statutárním orgánem SVJ o více členech, minimálně musí být 2. O chod Společenství vlastníků jednotek se tak stará více lidí, celý výbor.

Předseda SVJ je volený shromážděním

Předseda Společenství vlastníků jednotek je volen shromážděním, které se zpravidla schází minimálně jednou za rok. Ale délka funkčního období předsedy bývá delší a konkrétní počet let je zanesen ve stanovách SVJ. Může však nastat situace, že nikdo ze shromáždění nechce být předsedou SVJ. Důvody mohou být naprosto pragmatické. Nikdo ze shromáždění nemá dostatečné vzdělání nebo znalosti, aby mohl funkci předsedy svědomitě vykonávat. Nebo nikdo nechce tak velkou zodpovědnost za malý finanční obnos nést. Pak je SVJ v dost obtížné situaci, předsedu ze zákona potřebuje, ale nikdo se na tuto funkci nehlásí.

Co dělat, když nikdo nechce být předseda SVJ

Nový občanský zákoník umožňuje, aby předsedou Společenství vlastníků jednotek byl i někdo jiný, než člen Společenství vlastníků jednotek. Tady přichází na řadu externí firmy poskytující služby profesionálního předsedy SVJ nebo i profesionálního předsedy výboru. Takže pokud nenajdete nikoho ze svého středu, budete se muset poohlédnout po okolí a najít takového předsedu, který vám bude vyhovovat. Nikdo z členů SVJ tak neponese odpovědnosti, které k předsedovi patří, ale budete si nuceni za tuto službu připlatit.

Jak probíhá předání předsednictví externí firmě?

Vždy je nutné uzavřít podrobnou smlouvu s popisem, o co všechno se bude externí firma starat. Nejběžněji jde o jednání ve věcech správy domu, administrativa ve vztahu se správními orgány, pravidelná kontrola objektu, odpovědnost za revize, opravy a služby, které SVJ využívá. Patří sem i například starost o výstavbu výtahu nebo rekonstrukci objektu.

Když je smlouva v pořádku, je na čase předat externímu předsedovi písemné podklady, které k vykonávání funkce předsedy bude potřebovat. Pokud již výbor nebo předseda SVJ fungovaly delší dobu špatně, je možné, že podklady nebudou v pořádku a bude potřeba jejich kompletace nebo doplnění.

Problémy, které mohou v souvislosti s předsedou vzniknout

Často dělají chyby předsedové z neznalosti nebo nevědomky. Například zapomínají znovu uspořádat volby členů výboru, zápisy ze schůzí neodpovídají legislativě nebo nesprávně vedou účetnictví. Existují ale i případy, kdy se předseda nechal zvolit do funkce proto, aby mohl zneužít svých pravomocí. Předsedové také často rozhodují o věcech, které jim nepřísluší.

Tato rozhodnutí jsou pak soudně napadnutelná, ale k soudu se většinou nedostanou.
Být předsedou není nic jednoduchého, ať už jde o člena společenství vlastníků nebo externí firmu. Vždy je potřeba dbát na to, aby byl chod společenství bezproblémový a právně správný.

Sdílet příspěvek

Mohlo by vás zajímat