Jaké položky nesmí chybět v rozpočtu SVJ?

svj

Jste členem výboru Společenství vlastníků jednotek a už několik nocí nespíte, protože je potřeba sestavit rozpočet pro své SVJ? Víte, že ze zákona to udělat musíte, ale netušíte, jak se do toho pustit? Pomohl by vám starší rozpočet, jenže ten nebyl postavený dobře, proto taky máte za úkol udělat nový. Takže přemítáte možnosti co s tím a vidina hotového rozpočtu vypadá dost nedosažitelně. Nevěstě hlavu, máme pro vás několik důležitých záchytných bodů, které vám práci usnadní.

Základní položky rozpočtu SVJ

To, co musí každý rozpočet obsahovat, jsou položky PŘÍJMY a VÝDAJE pro následující zúčtovací období vašeho společenství. Základní kostru a návod, jak má rozpočet vypadat, by měly obsahovat stanovy vašeho Společenství vlastníků jednotek. Také musí obsahovat časové rozpětí, kdy je rozpočet platný a od kdy bude platit nová výše záloh. Nejčastěji bývá daným obdobím kalendářní rok s tím, že rozpočet se schvaluje vždy před začátkem daného období. Většina SVJ tedy svůj rozpočet schvaluje na podzim, protože již proběhla většina předchozího období a mají představu, do čeho bude nutné další rok investovat. Rozpočet musí schválit shromáždění SVJ na každoroční schůzi, takže je dobré schůzi plánovat právě na podzim. Zároveň si zde i odsouhlasíte a vysvětlíte novou výši záloh.

Na co všechno slouží fond oprav

Při sestavování rozpočtu vám může pěkně zamotat hlavu lidově zvaný „fond oprav.“ Jde o finance, které členi SVJ přispívají na bezproblémový chod domu a funkci výboru. Z tohoto fondu se platí ale nejen opravy, ale veškeré výdaje spojené s chodem domu. Patří mezi ně:

 • Odměny členům výboru a dalším orgánům. To zahrnuje také jejich veřejnoprávní pojištění pro případ, že by v nějaké věci rozhodli nebo postupovali nevědomky nesprávně.
 • Platby za správu domu externí firmou. To se děje v případě, že přenechá SVJ část správy domu, jako je například účetnictví a další úkony, externí firmě.
 • Náklady na rozúčtování společně poskytovaných služeb a vyhotovení vyúčtování. Mezi ně patří nejčastěji voda a teplo. Do položky se počítá i odečet hodnot z měřidel.
 • Bankovní poplatky, především vedení účtu nebo příchozí a odchozí platby, hotovostní operace nebo vedení platební karty
 • Právní služby, včetně nákladů na notáře. Pomoc právníka oceníte například především v době, kdy budete potřebovat vymáhat nezaplacené zálohy nebo budete vypisovat výběrové řízení na určitou službu nebo opravu.
 • Kancelář pro správu SVJ. Některé SVJ mají pro svou správu speciální kancelář v rámci domu. Je samostatně vybavena vším potřebným, například počítačem, telefonem, tiskárnou, jednoduše základním zázemím pro potřeby správy SVJ. Navíc jsou zde pod zámkem uložené všechny důležité dokumenty a vyúčtování.

Všechny tyto poplatky se rozpočítávají rovným dílem pro všechny jednotky stejně. Pak ale existují ještě poplatky, které se rozpočítávají podle určitého klíče. Může to být podle vlastnictví podílů ve společenství vlastníků, podle počtu osob v domácnosti, nebo podle jiného, předem dohodnutého klíče. Mezi tyto poplatky patří především:

 • Pojištění domu před základními riziky. Obvykle před živly, krádeží, nárazem auta nebo vandalismem.
 • Revize společných částí domu.
 • Údržba a opravy společných částí domu. To jsou menší běžně prováděné výdaje.
 • Modernizace a rekonstrukce domu. Tady počítáme s většími investicemi, které obvykle plánujeme několik let dopředu. Například může jít o zateplení a novou fasádu domu nebo výměnu starého výtahu za nový.
 • Splátky úvěru poskytnutého na opravy domu.

SVJ nemají jen výdaje, ale i příjmy

Mezi příjmy mohou patřit bankovní úroky z peněz uložených a zhodnocovaných v bance. Například sem si může SVJ ukládat peníze na plánované velké rekonstrukce a zatím peníze zhodnocovat. Do příjmů patří i dotace, nebo poskytnutý úvěr. Jejich hlavním příjmem však nadále zůstávají pravidelné příspěvky vlastníků bytových jednotek.
Svůj rozpočet si zvládnete s naší nápovědou alespoň rozdělit na jednotlivé položky. Pokud se však stále na jeho výpočet necítíte, nebojte se oslovit zkušenou externí firmu, která vám s praxí a konkrétními čísly ochotně pomůže. Vy pak budete moci klidně spát s tím, že jste opravdu na nic nezapomněli.

Sdílet příspěvek

Mohlo by vás zajímat