Jaká mám jako nájemník práva a povinnosti, když dostanu výpověď z bytu?

svj

Ať už jste dostali výpověď z bytu, kterou jste čekali nebo ne, vždy před vámi stojí nepříjemná situace. Čeká vás hledání nového nájemního bytu, stěhování, ale zůstávají vám povinnosti i ve vašem současném bytě. Jak v této situaci postupovat, co si může váš pronajímatel dovolit a na co máte nárok vy? Zkusíme se v tom společně zorientovat.

Dostáváte výpověď z nájmu oprávněně?

Vaše práva i povinnosti upravuje nový občanský zákoník. Stejně tak má svá pravidla i nájemní smlouva, na jejímž základě výpověď z nájmu dostáváte. Důležité je, z jakého důvodu výpověď z nájmu přišla. Pokud je to na základě vašeho hrubého a opakovaného porušování nájemní smlouvy, má na to majitel plné právo. Stejné je to i v případě, že jste odsouzeni za trestný čin, kterého jste se dopustili na osobě pronajímatele, jeho rodině, nebo osobě, která bydlí ve stejném domě, jako je nájemní byt.

Jsou i další situace, kdy výpověď z nájmu můžete dostat

Když je zapotřebí byt vyklidit ve veřejném zájmu, opět vás bude čekat výpověď. Pokud máte smlouvu na dobu určitou, je možné dostat výpověď z nájmu i proto, že pronajímatel byt potřebuje pro někoho ze svých příbuzných. Nejčastěji k tomu dochází například po rozvodu, kdy se do nájemního bytu stěhuje jeden z bývalých manželů.

Jak by měla výpověď z nájmu vypadat?

Výpověď z nájmu se řídí občanským zákoníkem stejně jako nájemní smlouva. V něm je specifikováno, že písemná výpověď z nájmu by měla obsahovat popsaný důvod výpovědi, případně doložit i důkazy vedoucí k výpovědi z nájmu. Nesmí chybět také identifikace pronajímatele i nájemce. Výpovědní lhůta je obvykle 3 měsíce. K tomu, aby bylo průkazně dohledatelné, kdy byla výpověď z nájmu doručena nájemci, je lepší poslat ji doporučeně poštou. Od doručení pak máte jako nájemce čas 2 měsíce na to, abyste se obrátili na soud a požádali ho o přezkoumání doručené výpovědi.

Co všechno musím před předáním klíčů od bytu majiteli zařídit?

Předat klíče od bytu majiteli ani osobně nemusíte, stačí je vhodit do poštovní schránky. To je ale až ten poslední krok. Co všechno mu ještě předchází? Pokud jste dostali výpověď, můžete byt opustit až v poslední den výpovědní lhůty. Předtím, je ale potřeba myslet na několik věcí.

Záleží, co je uvedeno v nájemní smlouvě

To, v jakém stavu budete byt opouštět, by mělo být nejlépe upraveno už v nájemní smlouvě. Pokud po vašem nastěhování probíhali nějaké úpravy bytu, měli byste od nich mít písemnou dohodu, co se s nimi bude dít po skončení nájmu. Buď budete uvádět byt do původního stavu, nebo se změnami majitel souhlasil a mohou v bytě zůstat.

Čistě vymalovaný byt

To je velice často sporný bod v případě ukončení nájmu. Pokud to není upravenou rovnou ve smlouvě, měli byste se řídit zákonem. V něm je uvedeno, že byt máte udržovat čistý a malovat ho v rámci běžné údržby. Záleží i na tom, jak dlouho v nájmu bydlíte. Tady platí čím déle, tím spíše byste měli byt vymalovat. Navíc by měl být byt vymalovaný původní barvou, kterou měl, když jste se do něj stěhovali. Protože i změna barvy vymalování je považována za stavební úpravu a majitel bytu s ní nemusí souhlasit.

Protokol o převzetí bytu

V rámci předání bytu majiteli si můžete předem nachystat protokol o předání bytu a při odevzdání klíčů od bytu požadovat po majiteli, aby tento protokol podepsal. K němu můžete pořídit i fotodokumentaci, případně videonahrávku, která zachycuje stav bytu při předání. Kryjete se tak vy, jako nájemce, a stejně tak majitel souhlasí se stavem, ve kterém mu byt předáváte. Je možné tím předejít pozdějším reklamacím a dohadům, v jakém stavu byl byt při předání klíčů.

Pokud jste svým chováním v bytě něco poškodili, majitel může požadovat zaplacení opravy nebo náhrady za poškozenou část bytu, nábytku, nebo podlah. V rámci protokolu si také můžete zaznamenat stav energií a vody, pro konečné vyúčtování. Protokol slouží také jako důkaz, že byl nájem opravdu ukončen.

Pokud jste jako nájemci, měli psané energie na sebe, bude nutné zařídit jejich ukončení. To už je ale ten poslední krok v dlouhé řadě povinností i práv, která v případě výpovědi z nájmu máte.

Sdílet příspěvek

Mohlo by vás zajímat