Jak financovat rekonstrukci společných prostor?

Stepladder,Standing,In,The,Room,To,Renovate

Pokud v rámci SVJ uvažujete nad rekonstrukcí nebo modernizací vašeho domu, nemusí se jednat o úplně jednoduchý úkol. Hlavním problémem bývají obvykle finanční prostředky a dosažení rozumného konsenzu mezi jednotlivými spoluvlastníky. Pojďme se podívat na to, jak co nejlépe vše zvládnout.

Nepodceňte přípravy

V rámci SVJ je vždy důležitá shoda mezi vlastníky jednotlivých jednotek. Pokud například z pozice člena statutárního orgánu plánujete rekonstrukci, vše si dopředu perfektně připravte. Než členy seznámíte s vaším návrhem, mějte dobře vyčíslené náklady, připravené financování a finanční rozvahu pro jednotlivé vlastníky jednotek. Většinu z nich bude zajímat především to, jak se jich rekonstrukce dotkne po finanční stránce.

Jakmile máte připravené podklady pro rekonstrukci, je třeba učinit jedno velmi důležité rozhodnutí. Jaké bude financování celého projektu? V tomto případě máte obvykle dvě možnosti.

Financování z fondu oprav

V případě, že se jedná o menší rekonstrukci, případně máte ve fondu oprav opravdu vysokou částku, můžete rekonstrukci provést pouze z vlastních prostředků. To s sebou přináší několik výhod i nevýhod.

Mezi výhody patří samozřejmě absence jakéhokoliv jednání s bankou a následného splácení úvěru. Díky tomu nemusíte rozhodnout za vaše SVJ na několik desítek let dopředu. Na druhou stranu, některé rekonstrukce jsou rozsahem příliš drahé na to, aby byly zaplaceny pouze z fondu oprav. Zároveň je třeba myslet na to, že ve fondu oprav by měla zůstat rezervní částka pro případ mimořádných výdajů.

Financování rekonstrukce úvěrem

Ve většině případů bude třeba využít pro financování rekonstrukce úvěr. Důležité je uvědomit si několik pravidel, které v dnešní době úvěrování má.

  • Úvěr si bere SVJ. Nemusíte se tedy bát, že by bylo třeba zastavit majetek členů, případně že by bylo omezeno jejich právo s majetkem nakládat. To zároveň ale znamená, že prostředky z úvěru musí být využity pouze na majetek SVJ.

 

  • Ve většině případů není třeba přistoupit k zastavení majetku družstva. Banky i stavební spořitelny zástavy nevyžadují, především ve chvíli, kdy má SVJ zdravé finance.

 

  • Splátky se obvykle platí z fondu oprav. Pokud už teď do fondu oprav posíláte rozumnou částku, nemusí dojít ani ke zvýšení příspěvků. Jako vhodnou výši příspěvků doporučujeme 20–25 korun na metr čtvereční plochy bytu měsíčně.

 

  • Banky družstvům a SVJ poskytují úvěry i ve výši 100 % plánované výše rekonstrukce. Na rozdíl od úvěrování fyzických osob, kdy musí žadatel část prostředků poskytnout z vlastních zdrojů.

 

  • Zvlášť pro SVJ s dobrou platební morálkou bývá zajímavá možnost splácet předčasně a vkládat na úvěrový účet mimořádné vklady. Než si úvěr sjednáte, zjistěte v bance i podmínky pro tyto úkony.

Sdílet příspěvek

Mohlo by vás zajímat