3 tipy pro vytvoření kvalitního domovního řádu

Housing,And,Knowledge

Domovní řád představuje jeden z nejčastějších dokumentů, se kterými SVJ pracují. Přestože není ze zákona povinné takový dokument vytvářet, hodí se pouze jako pomůcka pro zlepšení soužití mezi sousedy.

Dobře sepsaný domovní řád může zamezit případným sporům, a pokud k nim přesto dojde, nabídne alespoň postup pro jejich řešení. To ovšem platí pouze v případě, kdy je domovní řád správně připraven. Pojďme se podívat na to, jak při jeho přípravě postupovat.

1.      Definujte si, čeho se bude řád týkat

Vzhledem k tomu, že domovní řád není nijak upraven zákonem, je možné do něj zařadit prakticky cokoliv. Výjimku tvoří samozřejmě pravidla a nařízení, která by sama porušovala zákon.

Na příští schůzi SVJ tak otevřete diskuzi a s ostatními identifikujte třecí plochy mezi jednotlivými spoluvlastníky. Z diskuze pravděpodobně vyplyne několik témat, která bude lepší v domovním řádě popsat. Pro lepší představu zde uvedeme několik oblastí, kterým se věnuje většina domovních řádů.

  • Společné prostory – klasickou třecí plochou téměř v jakémkoliv domě jsou společné prostory. Do těch obvykle zahrnujeme chodby a schodiště, ale i případné pozemky okolo domu a speciální místnosti jako sušárna nebo kolárna.

 

V domovním řádu je rozhodně dobré upravit pravidla skladování soukromého majetku ve společných prostorách. Tím předejdete hádkám kvůli zablokovanému vchodu či chodbě a podobným neshodám. Dalším tématem je kouření ve společných prostorách, i to lze v domovním řádě zakázat.

 

  • Úklid v domě – ať už se vám o úklid v domě stará specializovaná firma nebo se střídají vlastnící jednotlivých bytů, vždy je dobré pravidla úklidu shrnout do domovního řádu.

 

  • Zabezpečení – dalším tématem je bezpečnost v domě. V domovním řádu by měla být zanesena pravidla pro zamykání vchodu do budovy nebo pro využívání kamerového systému.

 

  • Noční klid – v každém domovním řádu by mělo být ustanovení upravující noční klid. Pokud ve vaší obci není speciální vyhláška, za obvyklé rozmezí nočního klidu se považuje 22:00 – 6:00. Dále je možné upravit dobu provádění rekonstrukcí a dalších hlasitých činností.

 

2.      Co všechno není možné regulovat?

Dá se říci, že v domovním řádu nesmí být regulovány činnosti, které spadají do výkonu vlastnického práva k jednotlivým bytům. To znamená, že SVJ nemůže nijak ovlivnit počty domácích mazlíčků v bytě, či kouření na soukromém balkonu.

Velmi rozšířená je snaho zamezit krátkodobým pronájmům přes AirBnb či jiné portály. Tomu opět domovním řádem zamezit nejde, ale vhodné je například uvést povinnost hlásit každého nového nájemníka SVJ.

3.      Jak je to se sankcemi?

Pokud některý z obyvatel domu porušuje pravidla stanovená domovním řádem, měl by přijít trest. Jaké pravomoci má SVJ v této oblasti? Vždy by měl být určen člen statutárního orgánu či správce budovy, který na případné nedodržování domovního řádu upozorní a pokusí se sjednat nápravu.

V případě, že tento smířlivý postup selže, je vhodné do domovního řádu uvést i konkrétní sankce. Ty pak může SVJ vymáhat po konkrétním členu i u soudu. V poslední době se množí případy, kdy soudy rozhodly ve prospěch SVJ a pokuta byla zaplacena.

Sdílet příspěvek

Mohlo by vás zajímat