Dotace pro SVJ

Jaké dotace můžete čerpat pro SVJ?

Program IROP:

Program zaměřený na dotace SVJ v souvislosti s úsporami v energetické oblasti a současně pomáhá společenstvím vlastníků snižovat náklady spojené s energetickým výdejem např. při rekonstrukci domu, zateplování fasád, atp.

Tento program byl ukončen v listopadu roku 2020

Po roce 2020 by měl tento program kontinuálně přejít pod Ministerstvo životního prostředí ČR (MŽP), které má dohodu s Ministerstvem pro místní rozvoj (MMR) o převzetí dotací z programu IROP, pod názvem Nová zelená úsporám a to od poloviny roku 2021, který je zaměřen zejména na podporu vlastníků bytových domů.

 

Program BDBB (Bytové domy bez bariér):

Jak už samotný název programu napovídá, tento program je zaměřený na dotace SVJ při výstavbě takových prvků, které usnadňují přemísťování lidem se sníženou schopností pohybu (např. zcela nový výtah v domě, ve kterém výtah dříve nebyl, zlepšení přístupu do domů pomocí speciálních plošin).

Podrobné informace k podmínkám programu naleznete na stránkách MMR:
https://mmr.cz/cs/narodni-dotace/podpora-bydleni/program-podpora-bydleni-pro-rok-2021

Pomůžeme Vám dotaci získat!

Díky bohatým zkušenostem se správou SVJ a poskytováním přidružených služeb Vám rádi sdělíme více informací o možnostech získání dotací pro Vaše SVJ. Kontaktujte nás