SVJ  -  Společenství vlastníků ONLINE

Nápověda

Tato příručka slouží pro uživatele registrované na portálu Spoluvlastnici.cz. Umožní Vám rychle se zorientovat v množství užitečných funkcí, které portál nabízí.

Portál je složen z jednotlivých modulů, mezi nimiž se uživatel přepíná výběrem příslušné volby menu v levé části obrazovky. Funkce jednotlivých modulů jsou popsány v následujících kapitolách.

Úvodní stránka

Úvodní stránka obsahuje přehledný souhrn novinek, které se na portálu objevily od posledního přihlášení daného uživatele, kalendář blížících se událostí (události se zadávají v modulu Nástěnka - viz dále), v dolní části je zobrazen přehled posledních deseti akcí, které se na portálu odehrály.

V horní části může být v červeném rámečku zobrazena jedna vybraná zpráva - více o této funkci najdete v následující kapitole „Nástěnka“.

Nástěnka

Na nástěnku jsou umísťovány nové zprávy a oznámení o chystaných událostech, např. shromáždění SVJ. Zprávy jsou řazeny dle data vytvoření, nové zprávy jsou modře podbarveny. Každá zpráva obsahuje titulek (nadpis) a dále text zprávy, který lze libovolně formátovat, navíc může autor zprávy zaškrtnout dvě volby:

 • Událost s termínem – po vyplnění data a času se tato zpráva zobrazí i na úvodní stránce v části „Termíny událostí“. Mají-li uživatelé nastaveno zasílání upozornění na události, přijde jim s nastaveným předstihem upozornění na tuto událost. Upozornění se zasílají pouze registrovaným uživatelům.
 • Zobrazit na úvodní straně – při výběru této volby se celá zpráva zobrazí i v horní části úvodní obrazovky v červeném rámečku. Na úvodní straně lze zobrazit maximálně jednu zprávu.

Další informace ohledně řízení oprávnění a zasílání novinek e-mailem najdete v kapitole [[Oprávnění, e-mail]]

Diskuze

Pomocí tohoto modulu mohou uživatelé diskutovat nad rozličnými tématy. Diskuze jsou řazeny dle data posledního příspěvku, nejnovější příspěvky jsou vždy v horní části, nové příspěvky v diskuzi, jsou pro větší přehlednost modře podbarveny. Vložené příspěvky již nelze editovat. Každá diskuze může obsahovat libovolné množství příspěvků od uživatelů.

Administrátor má možnost zakázat zobrazení nevhodných příspěvků. V takovém případě nebude příspěvek smazán, ale ostatním uživatelům bude místo původního sdělení zobrazen text „Zobrazení příspěvku bylo administrátorem zakázáno“.

Další informace ohledně řízení oprávnění a zasílání novinek e-mailem najdete v kapitole [[Oprávnění, e-mail]]

Odkazy na Nástěnce a v Diskuzích

Zprávy v diskuzích a na nástěnce mohou obsahovat odkazy na dokumenty, ankety a jiné diskuze a novinky umístěné na portálu.

Vkládání odkazu probíhá následovně:

 • označíme slovo nebo slovní spojení, které bude fungovat jako tlačítko na odkaz (Obrázek 1 Výběr slova)
 • pomocí ikony Vložit/upravit odkaz se dostaneme na stránku, která slouží k výběru, vkládání a úpravě odkazů (Obrázek 2 Obslužné okno odkazu)
 • po kliknutí na tlačítko „Vyber odkaz“ se nám zobrazí přehled modulů a jejich obsahů, na které je možno se odkazovat. Výběr odkazu se provede kliknutím na odkazovaný obsah, např. nějaký soubor uložený v Dokumentech SVJ (Obrázek 3 Moduly a jejich obsah)
 • posledním krokem je potvrzení vkládaného odkazu kliknutím na tlačítko „Vložit“ v již známém dialogu
Obrázek 1 Výběr slova
Obrázek 1 Výběr slova


Obrázek 2 Obslužné okno odkazu
Obrázek 2 Obslužné okno odkazu


Obrázek 3 Moduly a jejich obsah
Obrázek 3 Moduly a jejich obsah

Přílohy na Nástěnce a v Diskuzích

Ke zprávám na nástěnce a v diskuzích je možné přikládat různé dokumenty, fotky nebo soubory jako přílohy. Jedna příloha může být maximálně 10MB velká a uživatel jich může přidat nejvýše 10 k jednomu příspěvku.

Přiložení přílohy probíhá následovně:

 • v okně úpravy zprávy je na spodní straně řádek s popisem „Přidat přílohy“ obsahující tlačítka na vybrání souborů z disku. Po vybrání souboru uvidíme název tohoto souboru a automaticky se přidá tlačítko pro výběr další přílohy (Obrázek 1 Výběr souboru z disku)

  Obrázek 1 Výběr souboru z disku
  Obrázek 1 Výběr souboru z disku

 • uložení přílohy ke zprávě proběhne po stisku tlačítko „Uložit“. Zprávy obsahující přílohy mají v modulu Diskuze a Nástěnka u názvu ikonku sponky (Obrázek 2 Ikona přílohy u zprávy). V detailu zprávy vidíme přiložené přílohy ve spodní části pod vlastním textem zprávy (Obrázek 3 Detail zprávy s přílohou).
  Obrázek 2 Ikona přílohy u zprávy
  Obrázek 2 Ikona přílohy u zprávy

  Obrázek 3 Detail zprávy s přílohou
  Obrázek 3 Detail zprávy s přílohou

 • smazání přílohy probíhá opět pomocí úpravy zprávy. Ve spodní části dialogu se nachází řádek s již přiloženými přílohami a ikonkou křížku sloužící pro mazání. Po kliku na křížek mazaná příloha zašedne a přeškrtne se. Zrušení mazání proběhne opětovným klikem na křížek. Vlastní smazání přílohy proběhne po uložení zprávy pomocí tlačítka „Uložit“.
  Obrázek 4 Mazání přílohy
  Obrázek 4 Mazání přílohy

Ankety

V anketách mohou hlasovat všichni uživatelé SVJ. Počet hlasujících uživatelů se dá jednoduše omezit vybráním skupiny při vytváření ankety. Pro hlasování v rámci uživatelů s podílem v SVJ stačí zanechat vybranou skupinu Členové SVJ. Bez hlasování v příslušné anketě nemá uživatel možnost zobrazit průběžné výsledky, aby nebyl těmito výsledky ovlivněn. Hlasovat lze pouze do data uvedeného při vytváření ankety.

Ankety, ve kterých se hlasuje po jednotkách jsou přístupné po vybrání zástupců pro všechny jednotky. (více informací ZDE)

Výsledky anket jsou zobrazeny podle počtu hlasů, a když je vybrána skupina Členové SVJ, tak také podle vlastněného podílu (podíl je načten z katastru nemovitostí a lze jej upravit v modulu Seznam vlastníků). Každý uživatel má možnost zobrazit podrobný výpis hlasování, kde je seznam všech uživatelů a jejich hlasů. Celé hlasování je také možno exportovat.

Administrátor má možnost anulovat hlas (např. pokud uživatel vybere jinou volbu, než opravdu chtěl). V tomto případě pak může uživatel hlasovat znovu. Administrátor má také možnost hlasovat za ostatní uživatele (pokud mu svůj názor sdělí jinou formou, např. písemně). Skutečnost, že za uživatele hlasoval administrátor, je pak uvedena v podrobném výpisu hlasování.

Další informace ohledně řízení oprávnění a zasílání novinek e-mailem najdete v kapitole [[Oprávnění, e-mail]]

Dokumenty SVJ (klasické)

V tomto modulu můžete uchovávat a zveřejňovat soubory libovolného typu (dokumenty, tabulky, obrázky, prezentace atd.) Jediným omezením je maximální velikost každého souboru, a to 10MB. Jednotlivé dokumenty se řadí do složek. Každý uživatel si může vybrat způsob řazení (abecedně, nebo dle data). Nově přidané soubory jsou modře podbarveny.

Nové soubory můžete jednoduše nahrávat pomocí funkce "Drag & Drop" a to následujícím způsobem:

 • Vyberete jeden, nebo více souborů ve Vašem počítači a cílovou složku ve Vašem SVJ. Jakmile budou soubory nad cílovou složkou, zobrazí se šedé pole, do kterého soubory vložíte. (viz Obrázek 5)
Drag
Obrázek 5 Vybrání souborů a složky

Po vložení do šedého pole se soubory automaticky nahrají. Podle zeleného respektive červeného kolečka zjistíte, jestli byl soubor správně nahrán. V případě, že nebyl správně nahrán, se zobrazí chybová hláška. Po najetí myší na soubor, se řádek zvýrazní a zobrazí se informace o velikosti souboru a červený křížek, kterým můžete daný soubor smazat. (viz Obrázek 6)

Drag
Obrázek 6 Nahrané soubory

Pokud chcete přidat další soubory, stačí je opět přetáhnout do šedé zóny. Pro zobrazení souborů v dokumentech SVJ klikněte na tlačítko "Zobrazit změny" (viz Obrázek 7).

Drag
Obrázek 7 Zobrazení změn

Další informace ohledně řízení oprávnění a zasílání novinek e-mailem najdete v kapitole [[Oprávnění, e-mail]]

Dokumenty SVJ (moderní)

Rozložení

Dokumenty se skládají ze tří oddělených částí. V horní části se nachází ovládací panel, na levé straně modulu máte možnost vidět stromovou strukturu složek a na pravé straně pak soubory, které patří do právě vybrané složky.

Drag
Obrázek 1 - Rozložení modulu

Ovládací panel

Jestliže má Váš uživatelský účet dostatečná oprávnění, tak můžete vidět následující nástroje:

 • Vyhledávání - po napsání klíčového slova do pole "Vyhledávání v souborech", se zobrazí všechny odpovídající soubory. Po najetí kurzorem na vyfiltrovaný soubor se zobrazí název složky, ve které je uložen.
 • Otevřený zámek nebo Zavřený zámek - touto ikonou může být vybraná složka uzamčena pro vybrané skupiny nebo jednotlivé uživatele. Zobrazuje se pouze administrátorům a oprávnění lze nastavovat pouze složkám v první úrovni zanoření.
 • Nová složka - přidání nové složky, která bude umístěna do právě otevřené složky.
 • Přejmenovat složku - přejmenování právě otevřené složky.
 • Nelze smazat složku nebo Smazat složku - tato ikona slouží pro smazání složky. Složka lze smazat pouze v případě, že neobsahuje žádné soubory nebo jiné podsložky.

Stromová struktura složek

Navigace

Navigovat mezi složkami můžete pomocí kliknutí myši nebo použitím šipek na Vaší klávesnici. Šipkami nahoru a dolů se přesouváte mezi viditelnými složkami a šipkami doprava a doleva můžete zobrazit podsložky.

Ikony

 • Složka - běžná uzavřená složka.
 • Zamčená složka - uzavřená složka, jejíž zobrazení je omezeno pouze pro některé skupiny nebo uživatele.
 • Otevřená složka - běžná otevřená složka.
 • Otevřená uzamčená složka - otevřená složka, jejíž zobrazení je omezeno pouze pro některé skupiny nebo uživatele.
 • Podsložky - složka obsahuje podsložky, které jsou skryty.
 • Podsložky zobrazeny - složka obsahuje podsložky, které jsou zobrazeny.

Zvýraznění složek

Složky mohou mít dva druhy zvýraznění. První druh Vás informuje o tom, že daná složka je aktivní, druhý o tom, že složka od Vaší poslední návštěvy obsahuje nové soubory. Viz následující obrázky.

Drag
Obrázek 2 - Zvýraznění aktivní složky
Drag
Obrázek 3 - Zvýraznění složky s novými soubory

Přesouvání složek

Jestliže máte dostatečná oprávnění, pak můžete složky ve stromové struktuře přesouvat pomocí funkce "drag and drop". Klikněte myší na jednu ze složek, držte levé tlačítko myši a přetáhněte ji nad některou z ostatních, jakmile pustíte levé tlačítko myši, složka se objeví ve vybrané cílové složce.

Dokumenty vybrané složky

Na pravé straně modulu vidíte výpis dokumentů, které patří do právě vybrané složky.

Dokument

U jednotlivých dokumentů máte následující možnosti.
 • Stažení dokumentu - dokument můžete stáhnout do svého počítače kliknutím na jeho název.
 • Ikona file new - tato ikona je zobrazena u dokumentů, které byly nahrány od Vaší poslední návštěvy.
 • Datum vložení - na pravé části můžete vidět datum vložení dokumentu
 • Mazání dokumentu - dokument můžete mazat pomocí červeného křížku
Drag
Obrázek 4 - Dokument

Nahrávání dokumentů

Pro přidání nového dokumentu můžete použít dva způsoby.
 1. Po kliknutí na text "Soubory nahrajte přetažením nebo kliknutím sem." se otevře okno, ve kterém vyberete jeden nebo více souborů ve Vašem počítači.
 2. Soubory můžete přetáhnout (drag and drop) přímo z adresáře ve vašem počítači do okna prohlížeče se Spoluvlastníky. Při přetahování souborů se zobrazí šedá zóna, do které soubory vložíte. Viz obrázek 5.
Drag
Obrázek 5 - Drag and drop přidání souboru

Přesouvání dokumentů

Přesouvání dokumentů mezi složkami probíhá podobně jako v případě složek. Dokument můžete pomocí funkce "drag and drop" vzít a přetáhnout nad některou ze složek ve stromové struktuře. Po úspěšném přesunutí dokumentu se složka na pár sekund podbarví zelenou barvou.

Přepínání mezi moderním a klasickým zobrazením dokumentů

Přepínat mezi zobrazeními můžete dvěma způsoby:

 1. Pomocí odkazu v pravém horním rohu modulu.
 2. Pomocí checkboxu v Nastavení Vašeho účtu. (toto nastavení je trvalé)

Oprávnění, e-mail

U každé zprávy na nástěnce, diskuze či složky dokumentů může administrátor pomocí ikon zámečku ( uzamčeno a nezamčeno) zvolit, kterým uživatelům nebo skupinám uživatelů bude tato položka přístupná. Šedá ikona otevřeného zámečku znamená zpřístupnění všem uživatelům (výchozí hodnota), žlutá ikona zamčeného zámečku značí uzavření pro vybrané uživatele nebo skupiny. Příklad uzamčení pro uživatele „Novák Jiří“ a „Svobodová Marie“ a skupiny „Členové SVJ“ a „Výbor SVJ“ je na následujícím obrázku.

nastavení oprávnění

Vytvoření vlastních skupin uživatelů a přiřazení uživatelů do jednotlivých skupin může administrátor provést v modulu Seznam vlastníků -> Akce -> Skupiny uživatelů.

Pokud kdokoli vytvoří novou zprávu na nástěnce, příspěvek do diskuze, anketu nebo vloží soubor do modulu Dokumenty SVJ, budou o tom ostatní registrovaní uživatelé informováni zasláním e-mailu. Aby nebyly e-mailové schránky uživatelů zahlceny množstvím takto posílaných zpráv, odesílá se pouze souhrnná zpráva obsahující všechny změny za určité období, které si každý uživatel sám nadefinuje v modulu Nastavení.

Odečty měřidel

Modul slouží pro získání stavů jednotlivých měřidel (vodoměry, měřiče tepla atd.) od členů SVJ. Administrátor může nadefinovat libovolné množství měřidel a do poznámky zapsat postup jejich odečtu. Poté vytvoří odečet, kde stanoví datum a zvolí měřidla, kterých se daný odečet týká.

Každý uživatel následně vyplní stavy měřidel v zobrazené tabulce. Administrátor má možnost vyplnit i stavy za ostatní uživatele, pokud mu je sdělili jinou cestou. Na závěr lze každý odečet včetně poznámek od uživatelů vyexportovat.

Úkoly a závady

Tento modul slouží k ohlášování nových závad a úkolů ve Vašem SVJ. Modul využívá principu podobnému v již zaběhlém modulu Diskuze. Uživatel vytvoří hlášení a ostatní uživatelé na to mohou reagovat. Poté co je nahlášená závada/úkol vyřešena, ji administrátor označí za vyřešenou. Pokud není závada/úkol v požadovaném čase vyřešena, hlášení je kvůli přehlednosti graficky odlišeno značkou "v prodlení". Požadovaný čas je možné upřesnit v Nastavení SVJ, a nebo při vytváření/znovuotevření hlášení. Tento modul také podporuje funkcionalitu upozorňovacích emailů a filtrovaní dle typu a stavu.

Upozorňovací emaily je možné si přizpůsobit v modulu Nastavení SVJ. Prvním nastavením je doba, ve které musí být hlášení o závadě vyřešeno. Další nastavení slouží k úpravě upozorňovacích emailů. Administrátoři SVJ mají možnost nastavit, při kterých událostech dojde k rozposílání emailů a také upřesnit, na které emailové adresy budou tyto upozornění chodit. Ve výchozím nastavení jsou tyto upozornění vypnuty.

Revize

Tento modul slouží ke správě revizních zařízení Vašeho SVJ.

Prvním krokem po zobrazení modulu je vytvoření nového zařízení. Zařízení vytvoříte tlačítkem "Přidat zařízení" (viz Obrázek 1).

Drag
Obrázek 1

Při vytváření zařízení máte dvě možnosti. Buď vytvoříte vlastní zařízení, nebo vyberete některé z předdefinovaných (viz Obrázek 2). Když vyberete předdefinované, bude většina informací vyplněna za Vás a budete muset vyplnit pouze datum revize. Ve formuláři se nachází následující pole (viz Obrázek 3):

 • Název zařízení k revizi - vybraný název zařízení
 • Datum přístí revize - datum příští naplánované revize
 • Interval - jak často má být revize prováděna (v měsících)
 • Popis zařízení - doplňující informace
 • Email pro upozornění - kontakt, na který budou chodit upozornění o revizích
 • Upozornění na revizi předem - upozornění na nadcházející revizi určitý počet dní předem
 • Frekvence upozorňovacích emailů - když proběhne lhůta revize, budete na ni upozorňování každých x dní
Drag
Obrázek 2
Drag
Obrázek 3

Tabulka revizí

Na hlavní stránce modulu, je k dispozici tabulka revizních zařízení. Primárně se zobrazuje nadcházející revize. Jestliže jsou u zařízení některé revize provedené, pak kliknutím na řádek s revizním zařízením zobrazíte starší revize. (viz Obrázek 4)

Drag
Obrázek 4

Popis možností v tabulce revizí:

 • Název - zobrazuje název zařízení, kliknutím na hlavičku sloupce můžete názvy seřadit
 • Datum nadcházející revize - zobrazuje datum nejbližší revize zařízení, kliknutím na hlavičku sloupce můžete zařízení seřadit podle data nadcházející revize
 • Stav - zobrazuje stav, v jakém se revize nachází. Existují 4 stavy a to Naplánováno (revize je naplánována a proběhne za dlouhou dobu), Nadcházející (termín revize je v dohledné době), Po termínu (termín revize již proběhl) a Provedeno (revize byla úspěšně splněna)
 • Detail - přechod na detail revize
 • Ikona zelené fajfky - otevření dialogu pro potvrzení revize, zde máte možnost zvolit datum prováděné revize, přidat popis a přiložit až 10 souborů
 • Ikona červeného křížku - smazání celého revizního zařízení, se všemi jeho revizemi
 • Ikona tužky - editace již provedené revize, můžete upravit popis a přidat, nebo odebrat soubory

Detail revize

Stránka detailu obsahuje podrobné informace o revizi, a zařízení, ke kterému patří.

Popis možností na stránce detailu:

 • Tlačítko "Upravit" - úprava informací celého revizního zařízení
 • Tlačítko "Zpět" - přechod zpět na tabulku revizí
 • Tlačítko "Zobrazit detaily" - zobrazení detailů revizního zařízení
 • Tlačítko "Smazat revizi" - smázání jedné revize (přístupné pouze u provedených revizí)
 • Tlačítko "Upravit revizi" - úprava jedné revize (přístupné pouze u provedených revizí)
 • Tlačítko "Provést revizi" - provedení nejbližší revize (přístupné pouze u neprovedených revizí)
 • Seznam všech revizí zařízení - tabulka obsahující všechny revize vybraného zařízení, kliknutím na lupu, nebo na celý řádek se přesunete na detail dané revize
 • Následující/Předchozí zařízení - přepínání mezi revizními zařízeními

Odkazy

Modul je složen ze dvou částí. První obsahuje napevno definované odkazy, které se mohou všem vlastníkům nemovitostí hodit. Do druhé části může administrátor vložit libovolné odkazy společně s popisem – např. odkaz na obecní stránky, úřední desku, jízdní řád MHD.

Seznam vlastníků

Běžní uživatelé najdou v tomto modulu seznam všech spoluvlastníků i dalších uživatelů portálu. U uživatelů jsou k dispozici e‑mailové a telefonické kontakty, adresy trvalého bydliště a další informace. Každý uživatel si může zvolit formu zobrazení. Buď zkrácený (tabulkový), nebo úplný výpis. Také lze zvolit, podle jakých kritérií jsou uživatelé seřazeni - dle jména, čísla jednotky, velikosti podílu či typu uživatele (administrátor, registrovaný, neregistrovaný). Všichni uživatelé mají také možnost tento seznam vyexportovat a následně otevřít např. v aplikaci MS Excel.

Administrátoři mohou navíc editovat informace o stávajících uživatelích, případně vytvářet nové uživatele (např. pro zástupce správcovské firmy, nájemníky apod.) Mají také právo zrušit registraci stisknutím tlačítka nebo uživatelský účet v okně editace (volba ) smazat. Administrátor zde může přidělit administrátorská práva dalším uživatelům, a to stisknutím ikony u uživatele, který se má stát administrátorem. Počet administrátorů není omezen.

Další funkce přístupné administrátorům z tohoto modulu jsou vytváření uživatelských skupin a přiřazování uživatelů do těchto skupin, automatická aktualizace seznamu vlastníků a přiřazení seznamu jednotek Vašemu SVJ dle výpisu z katastru nemovitostí nebo zaslání pozvánek na portál Spoluvlastnici.cz neregistrovaným uživatelům.

Párování jednotek

Funkce párování jednotek slouží k přidělování uživatelů a zástupců jednotkám. Uživatelé přiřazení k jednotkám mohou hlasovat v anketách. Volba zástupce jednotky slouží pro přiřazení zástupců jednotky v tiskových sestavách podle zákona o spoluvlastnictví jednotky (§1185 od. 2).

Cesta

Párování jednotek je přístupné pouze administrátorům. Naleznete jej v modulu Seznamu vlastníků v nabídce „Akce -> Párování jednotek“.

Drag

V levé části okna vidíte seznam jednotek, pro které můžete spárovat uživatele a zástupce. Na pravé části se nachází samotné párování uživatele a zástupce pro danou jednotku. Pro volbu uživatele stačí kliknout do textového pole pod “Vybrat uživatele” a zvolit příslušného uživatele z nabídky. Po zvolení uživatele se automaticky vyplní uživatel i jako zástupce jednotky. Pokud je zástupcem jednotky někdo jiný, stačí odebrat stávajícího zástupce jednotky a zvolit jiného. Napovídání jmen pro zástupce se zobrazí, pouze pokud je zvolen uživatel jednotky. Pokud se zástupce v nabízeném seznamu osob nenachází, zvolte z nabídky zástupců položku “Jiný” a následně napište jméno nového zástupce a stiskněte Enter.

Jednotky

V modulu jednotek uživatel může přidávat a měnit informace o jednotkách. Nachází se zde seznam všech jednotek s jejich vlastníky, obyvateli a také hlavními zástupci jednotlivých jednotek. Informace o jednotlivých jednotkách je možné upravit v detailu jednotek.

Jednotky seznam

Seznam jednotek je možné řadit dle názvu či podílu. Po kliknutí na ikonu filtrování lze filtrovat seznam jednotek podle toho, zdali má jednotka vyplněné vlastníky či zda je u jednotky vyplněn hlavní zástupce.

Detail jednotky

Detail jednotky lze otevřít kliknutím na řádek reprezentující příslušnou jednotku v seznamu jednotek. V okně detailu jednotky se v pravé části se nachází informace o jednotce, jejich vlastnících, obyvatelích a hlavním zástupci. V levé části je seznam všech jednotek s možností filtrování podle názvu jednotky (textové pole nad seznamem). Díky tomuto seznamu lze procházet jednotlivé jednotky bez nutnosti zavírání okna detailu.

Jednotky detail

Pokud u některé z jednotek nejsou vyplněné všechny povinné údaje označené červenou hvězdičkou (*), je tato jednotka červeně podbarvena v pravém seznamu jednotek.

V pravém horním rohu je možné pomocí tlačítka přidat novou jednotku. Taktéž má uživatel možnost odstranit aktuální jednotku tlačítkem .

Aby mohli za jednotlivé jednotky hlasovat jejich zástupci a také se správně zobrazovali v tiskových sestavách, je zapotřebí ke všem jednotkám přiřadit příslušného zástupce. Zástupce jednotky může být pouze jediná osoba. Zástupce jednotky musí být zaregistrován, pokud hlavního zástupce zastupuje jiná osoba, je nejprve nutné zvolit původní osobu jako zástupce jednotky, poté kliknout na odkaz "Upravit jméno zástupce" (pod položkou "Obyvatelé") a následně zde doplnit jméno zastupující osoby.

Uživatel má možnost zjistit detailní informace o jednotce z online katastru nemovitostí. Při kliknutí na odkaz "katastru nemovitostí" je automaticky vyhledána nemovitost na webu katastru nemovitostí a je otevřen její detail.

Změny provedené v detailu jednotek se projeví okamžitě. Je tedy vhodné při změnách dbát na správnost uvedených údajů.

Tiskové sestavy

Modul tiskových sestav je ve výchozím nastavení přístupný pouze administrátorům, kteří jej mohou zpřístupnit i ostatním uživatelům.

Uživatelé zde mají možnost vygenerovat aktuální dokumenty jako přípravu na shromáždění vlastníků jednotek (prezenční listina a záznam hlasování). Dále si mohou vytvořit seznam kontaktů na všechny uživatele nebo poslat hromadný e-mail všem uživatelům vybraných skupin, u nichž je v seznamu uživatelů uvedena e-mailová adresa.

Kontakty

V této sekci by měli uživatelé najít kontakt na výbor SVJ, správcovskou firmu, havarijní službu, vyprošťování osob z výtahů, číslo účtu pro placení záloh, kontakt na developera pro hlášení závad apod. Stránku může editovat administrátor.

V kontaktech je předpřipravena šablona, kterou může administrátor vyplnit, nebo smazat a vytvořit stránku s kontakty čistě podle svých představ.

Pomocí tlačítka „Nastavit výchozí“ se stáhnou informace o složení výboru z obchodního rejstříku. Pozor, při této akci se přepíše původní stránka s kontakty!

Nastavení

V nastavení může každý registrovaný uživatel určit, jaké informace o něm ostatní uživatelé uvidí. Jedná se o zobrazované jméno (např. u příspěvků v diskuzích), korespondenční adresu či telefonní číslo (čísel může být zadáno i několik). Je zde také možnost změnit si přihlašovací e-mail a přihlašovací heslo.

Další volbou je nastavení, jak často si přejete dostávat souhrnné e-maily s novinkami či s jakým předstihem má přijít upozornění na nadcházející událost. Můžete zde i zasílání e-mailů zakázat, to ovšem nedoporučujeme, mohlo by vám pak uniknout spousta důležitých informací. Pokud vás časté zasílání e-mailů obtěžuje, zvyšte pouze periodu zasílání.

Nastavení SVJ

Tento modul je přístupný pouze administrátorům. Mohou zde nastavit název SVJ, který je zobrazen v horní části portálu a také URL adresu, na které je dané SVJ dostupné. Pro zamezení neoprávněné registrace může být též vyplněno heslo, které bude muset každý uživatel pro úspěšné dokončení registrace správně zadat.

Další částí nastavení jsou kontaktní a fakturační údaje. Pod nimi naleznete informaci o platnosti licence a pomocí tlačítka „Detailní informace, faktury“ se dostanete k podrobnému výpisu s možností stažení faktur a vložení promokódů.

Poslední část nastavení se týká jednotlivých modulů. Administrátor má možnost zvolit, které moduly budou zobrazeny a také jaká oprávnění v nich budou mít jednotlivé skupiny uživatelů. Některé moduly je možné zobrazit i nepřihlášeným (neregistrovaným) uživatelům. Ti k nim pak budou mít přístup pouze zadáním správné adresy v prohlížeči bez nutnosti registrace. Takto se dá zpřístupnit například nástěnka a kontakty, aby i nájemníci bydlící v domě měli přehled, co se děje, a našli např. kontakt na havarijní službu. Podrobný popis, co které oprávnění znamená, se zobrazí po najetí myší nad příslušné zaškrtávací políčko. V zásadě si administrátor každého SVJ musí zvolit, které moduly bude využívat a také, zda budou moci ostatní uživatelé informace pouze číst nebo je i na portál sami umisťovat (např. vytvářet nové ankety, umísťovat zprávy na nástěnku či nahrávat soubory).

Kontaktujte nás

V případě dotazů či připomínek nás kontaktujte pomocí e-mailu info@spoluvlastnici.cz. Z důvodu zlepšování naší služby jsme vděční za jakoukoli zpětnou vazbu.Nápovědu lze také stáhnout zde:

Soubory cookie nám pomáhají poskytovat, chránit a zlepšovat služby Spoluvlastníků. Pokud budete náš web používat i nadále, vyjádříte tím svůj souhlas s našimi zásadami týkajícími se souborů cookie.